Müzikte Aralıklar

Müzikte Aralıklar

Birbirlerine olan uzaklıkları ne olursa olsun, iki sesi ayıran uzaklığa ARALIK adını veriyoruz. Aralıklar kalın ses ile ince ses arasındaki derecelerin sayısı ile ölçülürler. Bu derecelerin sayısı, meydana gelen aralığa kendi adını verir.
İki dereceyi kapsayan bir aralık İKİLİ aralık adını alır.
Ör: Do – Re
Üç dereceyi kapsayan bir aralık ÜÇLÜ aralık adını alır.
Ör: Do – Re- Mi
Dört dereceyi kapsayan bir aralık DÖRTLÜ adını alır.
Do – Re- Mi – Fa
Müzikte aralıklar
Sekiz dereceyi kapsayan bir aralık SEKİZLİ aralık ya da OKTAV adını alır.
Müzikte aralıkları dört grupta toplayabiliriz.
1. ÇIKICI aralıklar
2. İNİCİ aralıklar
3. BASİT aralıklar
4. KATLANMIŞ aralıklar

Müzikte aralıklar

Aralığı kalın sesten başlayıp ince sese doğru ölçersek bu ÇIKICI aralık olur.
Aralığı ince sesten başlayıp kalın sess doğru ölçersek bu İNİCİ aralık olur.
Eğer aralık bir oktavlık bir uzaklığı geçimiyorsa bu BASİT aralık olur.
Aralık bir oktavlık bir uzaklığı aşıyorsa bu KATLANMIŞ aralık olur.
Müzikte aralıklar konulu yazımızı okudunuz. Gitar kursu  faydalı bilgiler paylaşmaya devam edecektir.
Bateri kursu için facebook sayfamıza bakınız.
Müzikte intervaller

Leave your comment