Modülasyon Nedir

Modülasyon Nedir
Sanatta tekdüzelik bağışlanmaz bir günahtır. Şimdiye dek öğrendiğimiz tüm akorlar ile bunların çevrimleri, “geçici” sesler, uyuşumsuz aralıklar vs. müzikteki çeşitliliği artırmak içindir. Ama bu çeşitliliği yaratmada kullanılan en ilgi çekici, en önemli teknik “modülasyon”dur.
Modülasyon Nedir
“Modülasyon” bir ton merkezinden başka bir ton merkezine gidilmesi demektir. ( Ton, tonatilite anlamında ). Bir tondaki herhangi bir aralığın, ezginin, akorun vs. başka bir tona aktarılabileceğini tonlar arasında olduğu gibi, akorlar arasında da türlü ilişkiler bulunabileceğini biliyoruz. Bu ilişkiler modülasyonda çok büyük önem taşır, çünkü tonalitedeki değişimi daha akıcı, daha doğal kılan bu ilişkilerdir. Örneğin, Do majörün eksen akoru hem Fa majörün çeken akoru hem de Sol majörün alt çeken akoru olarak görülebilir. Dolayısıyla, Do majör akorunu Sol majörün önce çekenine ardından eksenine bağlayarak Do majörden kolayca geçilmiş olur (modülasyon).
Önceki tonalite ile yeni tonalite arasında “mafsal” işlevi gören ortak bir akor yardımı yapılan bu tür modülasyonlara “diyatonik modülasyon” denir.
Bu örneğin de gösterildiği gibi en kolay, en doğal modülasyonlar birbirleriyle yakın ilişkiler taşıyan tonlar (akraba tonlar) arasında gerçekleştirilir. Majörlerde ilgili minör tonlar, minörlerde ilgili majör tonlar; çeken alt çeken tonları bu yakın ilişkiye (akrabalığıa) örnek verilebilir.
Modülasyon Nedir
Bir tonalitedeki bir akordan başka bir tonalitedeki epey farklı bir akora birden geçiş, modülasyonun yaygın olarak başvurulan başka bir türüdür. Bu tür modülasyonlarda genellikle “koramatik” alterasyonlar yapılır. Ama bu durumda bile, iki akor arasıda en azından bir ortak ses bulunmalıdır.
Modülasyonun üçüncü türü gene “mafsal” ilkesine dayanır, ancak burada, önceki akorun bir ya da daha çok sesi yeni tonaliyeteye ait akora geçerken anarmonik olarak değiştirilir. Bu tür modülasyonlara “anarmonik modülasyon” (sesdeş modülasyonu) denir. “Egzotik” akorlardan bazıları anarmonik modülasyonda çok işe yarar. Eksik yedili, Napoliten altılı ile Alman altılı akorları, birbirleriyle ilişkisiz, birbirlerinden “uzak” tonların modülasyonunda son derece kullanışlıdır. Örneğin Do majörden Solb Majöre modülasyon yapılması ilk bakışta olağanüstü güç görülebilir. Oysa, eksik yedili ya da Napoliten altılı akorunu ortak akor “mafsal” olarak kullanarak bu iki uzak tonalitenin birinden ötekine kolayca geçilebilir.
Alman altılı akorunun anarmonik olarak kullanılması bulunan tonun yarım perde üstündeki ya da altındaki tonlara modülasyon yaparken son derece yararlıdır. Örneğin, Do majörden Reb majöre ve ReB majörden tekrar Do modülasyonlarda.
Modülasyon Nedir.
Facebook sayfamızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. https://www.facebook.com/KozyatagiGitarVeBateriDersi
Bateri dersi için tıklayınız.
Gitar kursu için bizi aramayı unutmayınız.

Leave your comment