Tonalite Ve Modalite
Tonalite Ve Modalite ( Tonun ve Tarzın Esasları ) Tonalite ve Modalite birbirlerinden ayrı iki özelliktir. Ardarda gelen birkaç notadan tonalite belli olduğu halde modaliteyi anlamak için bazı şartlar gerekmektedir. [...]
Read More
Diyatonik Dizi
DİYATONİK DİZİ Seslerin sırayla birbiri arkasından ve “tonalite” kurallarına göre dizilmesine DİYATONİK DİZİ diyoruz. Do Re Mi Fa Sol La Si Bu diziye birinci notanın oktavı olan bir sekizinci nota [...]
Read More
Modülasyon Nedir
Modülasyon Nedir Sanatta tekdüzelik bağışlanmaz bir günahtır. Şimdiye dek öğrendiğimiz tüm akorlar ile bunların çevrimleri, “geçici” sesler, uyuşumsuz aralıklar vs. müzikteki çeşitliliği artırmak içindir. Ama bu çeşitliliği yaratmada kullanılan en [...]
Read More