Müzikte Modlar
Müzikte Modlar Diyatonik dizilerin farklı kuruluş biçimlerine MOD adını veriyoruz. Başlıca 2 çeşit MOD vardır. Majör Mod ve Minör Mod. Çağdaş sanat müziğinde kullanılan diğer birçok Mod’lar da varsa da [...]
Read More
Dizilerin ( Modların) Tarihi
Dizilerin ( Modların) Tarihi Aslında minör ile majör dizlerin aynısı olan aeolian ile ionian modları, 16. yüzyılda resmen kabul edilişlerinden çok önce kullanılmaya başlanmıştı. Pek çok halk şarkısı, dans, kanon [...]
Read More